Hur många äger aktier i Sverige ?

Den svenska värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB publicerade i februari 2018 statistik rörande året 2017 som innehåller en hel del matnyttigt för den som är nyfiken på hur det står till med aktieägandet i Sverige och i de svenska aktiebolag som är anslutna till Euroclear.

Bland annat visar Euroclears data på att aktieägandet har ökat sedan 2014.

Aktieägandet minskade från millennieskiftet fram till 2014 men har därefter ökat. Vi ser en viss korrelation mellan aktieägandet och hur börsen går, men sannolikt har även nya digitala lösningar haft en påverkan då det har blivit enklare att handla och äga aktier”, säger Anders Löfgren som är Chief Business Development Officer hos Euroclear Sweden.

stockholm strom

Hur många svenskar äger aktier?

I slutet av 2017 fanns det drygt 1,8 miljoner svenskar som ägde aktier, vilket motsvarar mindre än en femtedel av befolkningen.

I slutet av 2017 ägde cirka 1,1 miljoner män och cirka 750 000 kvinnor aktier i Sverige. Aktieägandet är alltså fördelat ungefär 60% män och 40% kvinnor, men om vi istället tittar på marknadsvärdet så äger kvinnorna bara en tredjedel och männen resten.

(Totalt 10,135,303 svenska invånare var registrerade hos SCB i februari 2018.)

Ålder och aktieägande

Flest aktier äger åldersgruppen 61-70 år.

Värt att notera är dock att sett över en femårsperiod har aktieägandet har ökat mest i åldersgruppen 21-30 år. Totalt har det skett en ökning med närapå 40% hos den åldersgruppen. Euroclear spekulerar kring att detta skulle kunna beror på att möjlighet att köpa och sälja aktier online har gjort aktiehandel mer lockande för den här åldersgruppen.

Hur många unika aktieägare har de svenska bolagen?

De svenska aktiebolag som var anslutna till Euroclear Sweden hade totalt cirka 2,1 miljoner unika aktieägare. Detta inkluderar både svenska och utländska privatpersoner och institutioner.

Under året 2017 ökade antalet unika aktieägare med 20 522.

Institutioner och företag dominerar

I Euroclears data utgör privatpersoner 86% av alla unika aktieägare, men deras innehav motsvarar bara 11% av marknadsvärdet. När det gäller marknadsvärdet äger svenska institutioner och företag 48% trots att de bara står för 2% av antalet unika aktieägare.

Utländskt ägande

I Euroclears statistik är 12% av antalet unika aktieägare i svenska aktiebolag utländska ägare, och deras innahav utgör rejäla 41% av marknadsvärdet. Ägarna är huvudsakligen institutioner och företag.

Euroclear noterar också att det har blivit vanligare med utländska aktieägare i svenska noterade bolag under de senaste fem åren.

Vilka svenska företag på Nasdaq Stockholm har flest aktieägare?

Statistik från Euroclear från slutet av 2017:

  • Telia hade flest aktieägare: 496 434 stycken. Därefter kom Ericsson, Swedbank, SEB, och H&M.
  • Det bolag som fick flest antal nya aktieägare under 2017 var Kinnevik, som fick 24 274 nya aktieägare under året.
  • De bolag är antalet aktieägare sjönk mest under år 2017 var Ratos, Ericsson och Tele2. Ericsson är alltså både ett bolag med väldigt många aktieägare och ett bolag där aktiespridningen för närvarande minskar.