Lendify

Lendify fungerar som en mellanhand så att privatpersoner kan låna ut pengar till andra privatpersoner. Du kan alltså ansöka om ett lån hos Lendify eller bli en av de personer som lånar ut pengar via Lendify.

Genom Lendify är det möjligt för vanliga småsparare att ge sig in på den ofta mycket lönsama privatlånemarknaden. Du behöver inte ha ett stort kapital att låna ut för att komma igång, och genom Lendify är det också enkelt och smidigt att sätta ihop en riskspridd portfölj, bland annat med hjälp av de individuella kreditbedömningar som Lendify gör för varje låneansökan som kommer in till dem.

Samtidigt är det mycket viktigt att komma ihåg att du riskerar att förlora de pengar du lånar ut. Det finns inte någon hundraprocentig garanti för att varje låntagare betalar tillbaka, och din investering omfattas inte av någon statlig insättningsgaranti, investerarskydd eller liknande. Låna inte ut pengar som du inte har råd att förlora.

lendify investera

Öppna ett konto hos Lendify

Om du är intresserad av att låna ut pengar via Lendify kan du snabbt och enkelt öppna ett konto hos dem.

Du använder Mobilt BankID för att bekräfta din identitet och därefter kan du göra din första insättning till ditt konto.

Värt att veta är att du kan sätta upp ett automatiskt månadssparande, så att du varje månad sätter in pengar i ditt konto hos Lendify som finns tillgängliga när du vill låna ut dem.

Låna ut pengar

Hos Lendify väljer kan du välja lån manuellt för att själv ha full kontroll, eller låta funktionen Autoinvest och låta systemet sprida risken över minst 40 olika lån.

Väljer du Autoinvest äger du som investerare en procentuell andel av varje lån. För att kunna använda Autoinvest måste du investera minst 10 000 kronor. Det belopp du väljer att investera sprids över minst 40 olika lån.

Om du väljer den manuella lösningen istället har du kontroll över parametrar som belopp, riskklass och löptid.

lendify spara pengar

Vem får låna?

Nej, för att få låna pengar via Lendify måste man uppfylla Lendifys villkor, bland annat vad gäller kreditvärdighet.

När en låneansökan kommer in till Lendify görs en kreditbedömning och det är långt ifrån alla ansökningar som godkänns. Om en låneansökan godkänns placeras den i en riskklass beroende på vad som framkom vid kreditbedömningen. Ju högre kreditvärdighet, desto bättre villkor kan en låntagare få, vad gäller faktorer som till exempel lånebelopp och ränta.

Data från Lendify visar att snittlåntagaren är drygt 40 år gammal. Den genomsnittsliga årsinkomsten är circa 350 000 kronor. Det vanligaste huvudsyftet med lånet från Lendify är att slå ihop flera smålån till ett större med bättre villkor. Detta är dock bara genomsnittlig information; det finns många låntagare som är yngre eller äldre, har högre eller lägre årsinkomst, och så vidare.

Kan man låna hos Lendify fast man har en betalningsanmärkning?

Nej, om den som ansöker om lånet har en eller flera synliga betalningsanmärkningar avslås lånet automatiskt.

Är det vanligt att Lendify avslår en låneansökan?

Ja, det är det. Lendify har högt ställda kvar och det är bara cirka 10% av alla personer som ansöker om lån som blir godkända.

Erbjudandet gäller i 30 dagar

När en privatperson skickar in en låneansökan till Lendify förbinder sig personen på intet vis att faktiskt låna några pengar.

Lendify tittar på ansökan och gör sin kreditbedömning. Om låntagaren blir godkänd skickar Lendify ut ett erbjudande, där faktorer som ränta framkommer. Det är sedan upp till privatpersonen att besluta om hen vill godkänna villkoren eller ej. Vill man inte låna till dessa villkor har man sin fulla rätt att låta bli.

Att någon skickar in en låneansökan till Lendify innebär alltså inte någon förpliktelse. Om ens ansökan godkänns och man får ett lånerbjudande från Lendify har man 30 dagar på sig att fundera på saken, så att ingen ska bli stressad att fatta ett beslut.

Vilken ränta får jag när jag lånar ut pengar via Lendify?

lendify avkastningNär en låneansökan kommer in till Lendify görs en individuell kreditbedömning. Om låntagaren godkänns görs också en riskklassificering och lånet placeras i en viss riskgrupp. Vilken riskgrupp lånet hamnar i avgör vilka villkor låntagaren erbjuds, till exempel vad gäller ränta.

Ju riskablare ett lån anses vara, desto högre ränta krävs.

Som långivare kan du alltså själv laborera med dessa parametrar. Vill du hålla dig till lån som bedömts vara låg risk, även om det innebär lägre ränta? Eller vill du ta risken att investera i ett lån som bedömts vara högre risk, eftersom du då får högre ränta?

Viktigt att komma ihåg är att det rör sig om riskbedömningar. Lendify har inte någon magisk spåkula och vet inte vad som kommer att ske i framtiden. Även om du håller dig till lån med låg risk kan du förlora dina pengar. Låna inte ut pengar du inte har råd att förlora.

En fördel med de olika riskklasserna hos Lendify är att man kan använda dem för att bygga upp en investeringsportfölj med spridda risknivåer. Man kan till exempel skapa en bas av många lån med låg risk och låg ränta, och sedan krydda med lite mer riskfyllda lån med högre ränta.

Hur stora lån förmedlas av Lendify?

Högsta möjliga enskilda lån hos Lendify är 500 000 kronor.

Detta innebär dock absolut inteatt alla som godkänns som låntagare får låna 500 000 kronor om de vill, utan för varje låneansökan görs en individuell kreditbedömning och den resulterar väldigt ofta i att Lendify sätter taket lägre än så. Det är också mycket vanligt att långtagaren inte vill låna ett såhär stort belopp även om det skulle godkännas.

Viktigt att veta är att du kan investera i ett stort lån utan att det är du som lånar ut alla pengarna. För ett lån på till exempel 300 000 kronor som förmedlats via Lendify kan det finns många olika investerare som alla äger en viss procent av lånet.

Förmedlar Lendify lån där egendom ställs som säkerhet för lånet?

Nej, Lendify förmedlar inte den typen av lån. Det går alltså inte att låna pengar via Lendify med sin fastighet, bostadsrätt, bil, båt eller dyligt som säkerhet för lånet. Alla lån hos Lendify är så kallade blancolån, det vill säga lån utan säkerhet. När en privatperson tar ett blancolån brukar det kallas för privatlån.

Om du vill investera i lån där egendom har ställts som säkerhet så skall du ta en titt på Kameo.

Får en långivare kräva återbetalning i förtid av ett lån?

Nej. Den lånetid som anges när låneavtalet ingås kan långivaren inte ändra på i efterhand. Du kan alltså inte kräva in lånet i förtid, t ex för att du själv har hamnat i ekonomiska problem.

Däremot kan du lägga ut din låneportfölj till försäljning på andrahandsmarknaden hos Lendify. Du kan läsa mer om hur det fungerar längre ned på denna sida.

Får en låntagare slutbetala lånet i förtid?

Ja, som låntagare via Lendify har man alltid rätt att slutbetala lånet i förtid. Inga extra avgifter tas ut för detta. Ränta tas ut tills att lånet är slutbetalt.

När börjar låntagaren betala tillbaka på lånet?

Avbetalningsplanen kör igång så snart ett lån har beviljats. Det finns alltså inte någon ”startperiod” eller liknande under vilken inga inbetalningar behöver göras.

Betalningen ska alltid vara Lendify tillhanda senast den 27:e varje månad.

Vad menas med att samla sina lån hos Lendify?

En av de vanligare anledningarna till att privatpersoner lånar pengar via Lendify är att de önskar samla sina lån hos Lendify.

Om man har flera små lån, till exempel kreditkortsskulder, en avbetalningsplan för ett kreditköp, en tandläkarräkning som man betalar av på varje månad, och så vidare, kan det i vissa fall löna sig – både ekonomiskt och praktiskt – att samla sina lån hos Lendify.

Att samla sina lån hos Lendify innebär att man lånar pengar hos Lendify och använder beloppet för att omedelbart betala av alla småskulder. Därefter behöver man bara göra en inbetalning till Lendify varje månad, istället för att göra måna små betalningar till olika företag.

Några exempel på fördelar med att samla sina lån:

 • Det går ofta att sänka räntan på en eller flera av krediterna, särskilt om det rör sig om skyhöga kreditkortsräntor, SMS-låneräntor eller liknande som man drog på sig i någon akut situation när man inte hade tid att förhandla om lånevillkoren.
 • För många är det enklare att hålla ordning på ett lån än många små. Risken minskar för att man missar att betala något av lånen och åker på en påminnelseavgift.
 • Det är inte ovanligt att småkrediter innebär att man varje månad betalar administrationsavgifter och liknande för lånet. Att slippa dessa onödiga utgifter gör att man får mer pengar över i månadsbudgeten som kan användas för att faktiskt betala av på skulderna, så att de försvinner snabbare.
 • Om du i framtiden behöver redogöra för din privatekonomi, till exempel för att du vill ansöka om banklån för att köpa hus, ser det prydligare ut att ha ett enda privatlån med en fast månatlig avbetalning och fastslaget slutdatum, istället för att behöva förklara en myriad av småkrediter man samlat på sig, med varierande villkor och återbetalningstider.

Vad är kreditförlustfonden?

De pengar du lånar ut via Lendify skyddas inte av någon form av statlig garanti, t ex insättningsgaranti eller investerarskydd.

Lendify har avsatt medel i en kreditförlustfond, men det finns inte någon garanti för att pengar ut fonden kommer att användas för att täcka upp om en låntagare slutar betala till dig.

Kreditförlustfonden hos Lendity uppgår bara till 0,1% av den totala utlåningen, så det finns inte pengar att täcka alla lån ens om de skulle vilja.

Tanken med kreditförlustfonden är istället främst att jämna ut de månatliga betalningarna till investerare som investerar via ett Autoinvesteringskonto, så att de slipper drabbas om låntagaren är försenad med sin inbetalning. Lendify har dock även angett att de kommer att ”täcka upp nominellt belopp för investeringar i Autoinvestkonton om de samlade ränteintäkterna från övriga lån inte täcker det nominella beloppet i det lån som konstaterats som en kreditförlust”.

Andrahandsmarknaden hos Lendify

En spännande aspekt av Lendify är att de erbjuder en andrahandsmarknad för lån.

När du lånar ut pengar via Lendify finns ingen möjlighet för dig att kräva en återbetalning i förtid. Lånet löper över den tid angetts när lånet beviljats, och du kan inte kräva tillbaka pengarna tidigare än så, även om du själv har hamnat i ekonomiska svårigheter.

Vad du däremot kan göra är att lägga ut din låneportfölj på Lendifys andrahandsmarknad och hoppas på att någon av de andra långivarna vill ta över den.

Andrahandsmarknaden kan också med fördel användas om du vill justera profilen på din totala investeringsportfölj och inte hittar några nya lån som är lämpliga för det syftet. Du kan till exempel hitta portföljer med mycket korta återstående lånetid på andrahandsmarknaden.

Många investerare som hunnit bli varma i kläderna hos Lendify använder sig av andrahandsmarknaden för att snabbt köpa hela portföljer som passar deras preferenser istället för sakta bygga upp en egen portfölj från noll.

Vem avgör vad en portfölj kostar på andrahandsmarknaden?

Det är den som lägger ut sin portfölj till försäljning som anger priset.

Sedan är det upp till potentiella köpare att avgöra om de är villiga att betala så mycket eller ej.

Tar Lendify ut någon avgift för andrahandsmarknaden?

Nej, Lendify tar inte ut några avgifter för transaktioner som sker på andrahandsmarknaden, vare sig för köpare eller säljare.

Automatisk återinvestering

Om du som långivare har ett Autoinvestkonto hos Lendify kan du, om du vill, begagna dig av tjänsten automatisk återinvestering.

Automatisk återinvestering innebär att när en långtagare gör en inbetalning (amortering + ränta) sätter Lendify inte in pengarna på ditt konto, utan lånar ut dem igen i ditt namn så att du kan fortsätta tjäna pengar. Du behöver alltså inte själv varje månad leta upp nya lån att investera i, utan detta sköts automatiskt. Med denna teknik kan man få en väldigt trevlig ränta-på-ränta effekt utan att behöva anstränga sig nämnvärt.

Vad är Lendify Reward?

Lendify Reward är ett lojalitetsprogram för låntagare hos Lendify.

I lojalitetsprogrammet ingår bland annat tillgång till Lendifys digitala ekonomiskola. Här kan låntagare lära sig mer om privatekonomi och hur man fattar kloka ekonomiska beslut. Lendifys förhoppning är att detta ska leda till förbättrad ekonomi hos låntagarna, vilket i sin tur även gynnar lånegivarna eftersom det minskar risken för att låntagaren inte klarar av att betala tillbaka sitt lån i enlighet med avbetalningsplanen.

Om företaget Lendify

Hur länge har Lendify funnits?

Lendify grundades år 2014.

Vem äger Lendify?

Detta är i skrivande stund de huvudsakliga ägarna:

 • Anders Borg (Sveriges finansminister 2006-2014)
 • Per Brillioth (CEO Vostok New Ventures)
 • Bo och Ulf Eklöf (Grundare av Stadium)
 • Filip Engelbert (Grundare av Avito)
 • Martin Gren (Grundare av Axis)
 • Richard Göransson (Göransson-familjen grundade Intrum Justitia)
 • Nicolas Hassbjer (Tequity, grundare HMS Networks)
 • Ashley Heppenstall (Styrelseledamot i Lundin Petroleum)
 • Jonas Nordlander (Grundare av Avito)
 • Håkan Roos (Tidig investerare i iZettle)
 • Fredrik Wallenberg (Styrelseledamot i Junibacken)
 • Back in Black Capital (Investmentbolag med stöd av Lundin-familjen)
 • Inbox Capital (Familjeägt investmentbolag. Övriga innehav är
  bland annat Min doktor, Fishbrain, Truecaller)

Lendify är inte ett börsnoterat bolag. Det går alltså inte att köpa aktier i företaget.

Hur tjänar företaget Lendify pengar?

Både långivare och låntagare betalar avgifter.

 • Långivare betalar en serviceavgift till Lendify för de lån de genomför. Exakt hur mycket detta blir för ett lån beror på flera variabler, bland annat lånets riskklass och löptid. Varje gång en låntagare gör en inbetalning (amortering och ränta) dras serviceavgiften automatiskt innan resten av pengarna skickas vidare till långivarens konto hos Lendify.
 • Låntagaren betalar en fast uppläggningsavgift för lånet. I skrivande stund ligger den på 495 kronor och påverkas inte av lånets riskklass, löptid eller storlek. Uppläggningsavgiften betalas inte kontant när lånet beviljas, utan beloppet läggs på lånebeloppet och betalas av under lånets löptid.

Vad händer om företaget Lendify går i konkurs?

De pengar du har hos Lendify hålls åtskilda från företagets egna pengar, så att en konkursförvaltare inte kan ta dina pengar för att betala företagets skulder.

För att göra de ännu säkrare för långivare och låntagare har Lendify dessutom ingått ett avtal med väletablerade kredithanteringsbolaget Lindorff som innebär att om Lendify går i konkurs tar Lindorff över hanteringen av lånen.

Kundtjänst

Kundtjänsten går att nå via telefon och e-post, och det är också väldigt mycket som går att få svar på deras webbsida.

Du behöver inte kontakta kundtjänsten för att öppna ett konto och börja låna ut pengar, utan det kan du ordna direkt på webbsidan.

 • Telefonnummer: 020-20 30 40
 • Telefonnummer från utlandet: 08- 1 245 1670
 • Telefontider för långivare: Mån 9-17, Tis-Fre 8-17, lunchstängt 11:30-12:30
 • Telefontider för låntagare: Mån 9-18, Tis-Fre 8-18, lunchstängt 11:30-12:30
 • E-postadress: hello@lendify.se