Aktier med hög utdelning

Att investera i aktier med hög utdelning kan vara en mycket bra strategi för långsiktiga investerare. Utdelningsaktier har en lång rad fördelar över andra typer av aktier och gör det möjligt att bygga en aktieportfölj som båda stiger i värde och ger dig en inkomst. Att köpa aktier med hög utdelning är ett mycket bra sätt att investera för sin pension.Utdelningens utveckling över tid om man investerar i aktier med hög utdelning.

Om man börjar spara tidigt så kan man när det är dags att pensionera sig ha en aktieportfölj som ger en inkomst som man kan leva på utan att man behöver sälja aktier. Detta är mycket bra eftersom du inte behöver oroa dig för att dina pensionspengar skall räcka. Du behöver inte sälja några aktier för att leva utan du kan leva på utdelnings som blir större och större för varje år som går. Det spelar med andra ord ingen roll hur länge du lever. Din pension kommer alltid att finnas där.

Om du investerar i aktier med hög utdelning skall ditt mål helst vara att äga aktierna långsiktigt. Aktierna skall i en ideal värld aldrig säljas av någon annan anledning än att de börjar att prestera sämre och du vill flytta pengarna till en annan aktie med hög utdelning. Med detta sagt så kan aktier med hög utdelning givetvis även vara ett bra köp för mer kortsiktigt ägande. Jag rekommenderar dock i första hand en strategi där man planerar att hålla aktierna så länge som möjligt. Jag rekommenderar också att du återinvesterar utdelningen i nya utdelningsaktier. Detta låter dig öda din årliga inkomst från utdelning snabbare.

Om du investerar långsiktiga i aktier med hög utdelning är det mycket viktigt att du går igen din portfölj minst en gång om året och ser om dina aktier fortsätter att prestera bra eller om du bör sälja någon aktie. När du ser över dina aktier skall du se om de fortfarande uppfyller de krav som du skall ha för att köpa en utdelningsaktie. Du kan läsa dessa regler längre ner på sidan.

Att välja aktier med hög utdelning

Om du vill investera långsiktigt i aktier med hög avkastning så är det viktigt att du väljer aktier mycket noggrant. Du kommer förhoppningsvis att äga dessa aktier under många år så det är värt att ta sig tid att analysera aktier noggrant. Eftersom du investerar långsiktigt så skall du primärt fokusera på fundament analys och aktiens historia. Kortsiktiga trender är mindre viktiga.

Undantaget från detta är om du tror en kortsiktig trend kommer pressa ner aktiepriset så att du kan köpa dina aktier billigare. Om du köper en aktie och den sedan pressar ner så är detta dock inte ett problem. Du är en långsiktig investerar och det enda som är viktigt för dig är vad aktier kommer vara värda när du säljer dem om x år. Vad kursen är idag är helt oviktigt. En tillfällig nergång är tvärtom något positivt som gör det möjligt för dig att köpa fler aktier billigt.

Tkjäna pengar på aktier med hög direktavkastningNär du analyserar en akties fundament skall du försöka se om det finns några hot som riskerar att minska företagets vinst och tillväxt. Du skall också titta om det finns några trender som kan vara extra gynnsamt för företaget. Det finns alltid små risker för alla företag.

Du skall primärt leta stora risker och möjlighet som snabbt kan påverka bolagets förutsättningar. Små risker kan vara värda att hålla ett öga på så att du kan agera om risken skador bolaget men är normalt inte ett skäl att inte köpa en aktie. De bolag som du väljer till din aktieportfölj skall vara stora stabila bolag som har en historia av tillväxt och höga utdelningar. Dessa bolag är van att hantera marknadens risker och kommer förhoppningsvis kunna hantera små risker utan skada.

Om ett bolag inte står inför stora externa risker så är den mest viktiga faktorn att titta på oftast företagets tillväxt och utdelningshistorik. Om du vill köpa aktier med hög utdelning så är det mycket viktigt att du inte bara tittar på årets utdelning utan att du också titta på utdelningen under föregående år. Utdelningen under ett visst år kan påverkas vara en lång rad extraordinära händelser som bara påverkar resultatet under ett visst år.

Om du vill investera i aktier med hög avkastning så skall du välja aktier som har hög direktavkastning varje år. Inte bara under ett år. Du skall därför titta på utdelningen under minst 5 år och se hur den utvecklats. En bra aktie att investera i skall ha en stabilt hög avkastning som stiger för varje år. Titta alltid på utdelningen i kronor och ören. Inte utdelningen i procent. Om ett företag stiger i värde så är detta något positivt för dig även om din procentuella direktavkastning minskar.

Det räcker dock inte att titta enbart på utdelningen. Om du vill investera i aktier med hög direktavkastning så skall du också titta på företagets omsättning och vinst. Även dessa skall öka från år till år. Om du ser ett bolag som höjer avkastning år för år trots att vinster eller omsättningen minskar så kan detta vara ett mycket farligt tecken. Detta kan tyda på ett företag som har förlorat sin skärpa och som riskerar att sakta krympa tills det inte längre tjänar några pengar.

Att företagets vinst gått ner ett enskilt år under period du tittar på behöver inte vara en varningsflagga (om det inte är sista året) men den övergripande trenden är mycket. Om du ser att omsättning eller vinst gått ner ett visst år kan det vara bra att efterforska detta närmare och se vad det beror på. Det kan t.ex. bero på att de sålt av en verksamhet eller att de ändrat redovisningsmetod. Ändrade redovisningsmetoder kan påverka siffrorna trots att företagets fundament inte ändrats.

Om ett företag inte har gett utdelning i fem år skall du titta på de år de har gett utveckling och sedan titta längre bak i tiden för att se hur företaget i allmänhet har utvecklats under den tiden. En aktie kan vara ett bra tillskott till en utdelningsportfölj trots att de har mindre än 5 års utdelningshistoria förutsatt att de även före det har gått från klarhet till klarhet och gett dig skäl att företaget kommer fortsätta växa och ge allt större utdelningar.

Vara kräsen om välj bara aktier som uppfyller alla krav för att vara bra långsiktiga köp.

Aktier med högst utdelning 2017

Nedan hittar du en lista över de aktier som har högst utdelning 2017. Som du kan se så finns det många aktier som erbjuder en direktavkastning över 5%. Detta är en relativt bra årlig avkastning och denna siffra inkluderar inte den värdeökning som aktierna förmodligen kommer åtnjuta under året. Om man räknar in värdeökning som blir utdelning vanligen betydligt högre.

Som du ser går det på Stockholmsbörsen att bygga en aktieportfölj med en direktavkastning på 4 – 5% och en relativt bra diversifiering. Om du inkluderar aktier på internationella börser så kan du få en än högre avkastning med en än högre diversifiering. Om du köper aktier på utländska börser så måste du dock även ta valutarisken i beaktande.

Samtliga aktier här nedan är listade på Large Cap på Stockholmsbörsen. Med detta sagt, här är aktierna med bäst utdelning 2017.

FöretagUtdelning* Direktavkastning (%)
Tele25,23kr7,16
Nordea0,65 EUR6,01
Swedbank13,2kr5,99
SEB5,5kr5,76
Millicom2,64 USD5,68
Hexpol4,75kr5,63
Swedish Match16kr5,52
Telia2kr5,45
Betsson4,76kr5,42
Tieto1,37 EUR5,29
Resurs Holding3kr5,10
PEAB3,6kr4,98
Ratos2kr4,64
Kindred (Unibet)0,31 GBP4,61
MTG12kr4,44