Brocc

brocc logoGenom Brocc kan du som privatperson investera i lånemarknaden. Precis som banker tjänar pengar på att låna ut pengar och håva in ränta, kan man via Brocc låna ut sitt kapital och erhålla ränta från låntagaren.

Hur länge har Brocc funnits?

Brocc lanserades år 2016.

Reglering

Brocc regleras av Finansinspektionen, vilket innebär att Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för Brocc och att Brocc är skyldiga att följa Finansinspektionens regelverk.

Hur fungerar Brocc?

När du använder dig av Brocc för att investera ditt kapital är du aldrig i direkt kontakt med låntagaren, utan allting sker genom företaget. Det är Brocc som tar emot ansökningar om lång och beviljar dem eller avslår.

brocc investera i lan

Att komma igång med Brocc

För att investera via Brocc behöver du öppna ett konto hos dem och sätta in minst 10 000 kronor. Därefter får du själv välja vilken typ av lån du vill investera i.

bankID logo

 1. För att öppna ett konto registrerar du dig hos Brocc på nätet och legitimerar dig med ditt BankID.
 1. Efter att du har bekräftat ditt konto sätter du in minst 10 000 kronor.
 2. Nu är det dags att ange vilken typ av lån du vill investera i, till exempel vad gäller faktorer som löptid, riskklass och totalbelopp.
 3. När du har valt ut eller flera lån som passar dig investerar du i dessa. Nu är du igång!

Får låntagare med betalningsanmärkningar låna pengar hos Brocc?

Det finns nu för tiden många låneföretag och låneförmedlare som aktivt inriktar sig på att bevilja lån till personer som har svårt att få lån på den vanliga lånemarknaden, till exempel för att de har betalningsanmärkningar eller instabila inkomster. Brocc tillhör inte den här kategorin, utan beviljar endast lån till låntagare som har stabil inkomst och är fria från betalningsanmärkningar.

Hur lång är löptiden för lånen?

Genomsnittslånet hos Brocc ges med en löptid på 8 år. De flesta låntagare betalar tillbaka snabbare än så, så den verkliga genomsnittstiden hittills ligger kring 4,5 år.

Hur ser amorteringsplanen ut?

De standardlån som Brocc erbjuder är av den typ som ska amorteras ned varje månad. Varje månad måste låntagaren alltså både betala ränta på lånet och amortera ned det lånade beloppet.

Vad händer om jag själv akut behöver pengarna?

När du har lånat ut pengar via Brocc har du inte någon rätt att akut kräva in dem för att du själv behöver dem, utan lånet löper på den avtalade tiden. Vad du däremot kan göra är att lägga ut lånet till försäljning och hoppas på att någon annan medlem hos Brocc är villig att köpa lånet från dig.

Både enskilda lån och hela låneportföljer kan läggas ut till försäljning hos Brocc.

Praktisk lösning för återinvesteringar

Vad vill du göra med de pengar som kommer in till dig varje månad när låntagaren gör sin månatliga betalning? Om du vill kan du ge Brocc i uppdrag att återinvestera dessa pengar i nya lån. På så viss lockas du inte att spendera dem, och du kan istället satsa på att få till en lönsam ränta-på-ränta effekt där de pengar du tjänar initialt används för att tjäna nya pengar, som sedan i sin tur används för att tjäna nya pengar, och så vidare.

Avgifter för den som investerar med Brocc

Avgift på ränteinbetalningarna

Brocc tjänar pengar genom att ta ut en årlig avgift på inbetald ränta. I skrivande stund är denna avgift 1,8 procent, men detta kan komma att ändras, så det är viktigt att du kontrollerar exakt vad som gäller innan du gör någon investering.

Förr oss som småsparare innebär denna lösning att vi inte behöver betala något till Brocc förrän vi själva har fått betalt av låntagaren. Skulle låntagaren inte göra sin ränteinbetalning finns det ju inget för Brocc att ta ut sin avgift på. Detta innebär i sin tur ytterligare ett stark incitament för Brocc att vara petiga med vilka låneansökningar de beviljar.

Avgift på försäljning av lån på andrahandsmarknaden

Som nämnts ovan finns det möjlighet att köpa och sälja lån (och hela låneportföljer) på andrahandsmarknaden hos Brocc. Vill man köpa eller sälja lån på denna andrahandsmarknad ligger avgiften på 2% av det totala lånebeloppet.

Går hela räntan till mig?

Nej, en del av den ränta som låntagaren betalar går till Brocc och en del går till dig.

Hur hög är räntan på lånen?

Brocc har inte någon fast ränta som gäller för samtliga lån, utan räntan sätts individuellt för varje lån. Om ett lån ligger i en hög riskklass är räntan högre och vice versa.

Innan ett lån genomförs gör Brocc en kreditbedömning där de försöker uppskatta låntagarens förmåga att både återbetala lånet och betala ränta i enlighet med låneavtalet.

Kan räntan på ett lån ändras under lånetiden?

Den ränta som låntagaren godkänner när lånekontraktet ingås är den ränta som gäller för hela låneperioden. Du som investerar via Brocc riskerar alltså inte att ett lån plötsligt får sänkt ränta för att långivaren fått bättre kreditvärdighet eller det allmänna ränteläget i Sverige har förändrats.

Lämnar låntagaren någon säkerhet till Brocc?

Nej, Brocc är inte en pantbank där man kan få lån genom att lämna någon värdefull pryl som säkerhet för lånet, och det går inte heller att belåna sin fastighet/bostadsrätt/bil/båt eller liknande via Brocc. Alla lån som Brocc beviljar är så kallade blancolån, det vill säga lån utan säkerhet.

Ränteavgift för låntagaren

Låntagaren måste inte bara betala ränta och amorteringar, utan också en ränteavgift som går till Brocc. Ränteavgiften ligger för närvarande i spannet 18,99% – 3,25% beroende på vad lånekontraktet säger.

Riskklasser

När en person lämnar in en låneansökan till Brocc genomför Brocc en kreditbedömning. Vissa ansökningar avslås helt, men för resten fortsätter processen och de placeras i en riskklass. Denna riskplacering används sedan för att besluta om vilka lånevillkor som ska erbjudas för just denna ansökan. Därefter får den som skickade in ansökan ta ställning till om lånevillkoren ska accepteras eller ej. Det är bara den som accepterar de erbjudna lånevillkoren, till exempel vad gäller räntan, som får låna pengar från Brocc.

brocc portfolj
Med Brocc investerar du många olika lån vilket minskar din totala risk.

Vilka riskklasser finns det?

Det finns sex olika riskklasser, från A till F. Riskklass A innebär lägst ränta och riskklass F högst.

Räntespannet kan variera något inom en riskklass, eftersom Brocc gör en individuell bedömning för varje enskild låneansökan. Det är alltid viktigt att kontrollera exakt vad som gäller innan du gör en investering.

I skrivande stund ser den genomsnittliga räntan ut såhär för de sex olika riskklasserna:

 • Riskklass A: 5,50% ränta
 • Riskklass B: 6,70% ränta
 • Riskklass C: 8,70% ränta
 • Riskklass D: 12,40% ränta
 • Riskklass E: 17,80% ränta
 • Riskklass F: 18,99% ränta

Kreditförluster

Anledningen till att lån i en hög riskklass måste betala högre ränta är att de ses som mer riskabla för den som lånar ut pengarna. På detta vis kan du som investerar via Brocc själv välja hur hög risk du vill ta. Samtidigt är det viktigt att tänka på att det inte finns några garantier – det finns risk att förlora alla pengar även om man håller sig till Risklass A. Det är precis som när man köper aktier, det finns alltid en viss risk för att företaget går i konkurs och man förlorar alla sina pengar, men den risken bedöms vara lägre för Berkshire Hathaway och Unilever än för det där lilla onoterade start-up bolaget som behöver en nyemission för att överleva året.

Kreditförlust är en förlustsituation som uppstår när en låntagare inte uppfyller sin skyldighet att betala. Sannolikheten för kreditförlust för lån hos Brocc bedöms av Brocc ligga mellan 0,4% och 3,96% beroende på riskklass.

 • Riskklass A: 0,4% kreditförlust
 • Riskklass B: 0,79% kreditförlust
 • Riskklass C: 2,19% kreditförlust
 • Riskklass D: 2,30% kreditförlust
 • Riskklass E: 3,79% kreditförlust
 • Riskklass F: 3,96% kreditförlust

Målavkastning

Målavkastningen är här beräknad exklusive de serviceavgifter som tillkommer när man använder Broccs tjänster.

 • Riskklass A: 5,1% målavkastning
 • Riskklass B: 5,91% målavkastning
 • Riskklass C: 6,51% målavkastning
 • Riskklass D: 10,10% målavkastning
 • Riskklass E: 14,01% målavkastning
 • Riskklass F: 15,03% målavkastning

Riskspridning

Att det finns olika riskklasser för lån hos Brocc innebär att man kan sätta samma en balanserad investeringsportfölj som består av en blandning av riskklasser. Man kan till exempel börja med att investera i några lån i riskklass A, och sedan lägga till en mer riskfylld investering med högre förväntad målavkastning.

Vad gäller för låntagarna hos Brocc?

Måste man pantsätta något för att få låna hos Brocc?

Nej, Brocc erbjuder inte den typen av lån. Hos Brocc kan privatpersoner låna pengar utan säkerhet (så kallade blancolån). Detta brukar kallas för privatlån. Brocc erbjuder alltså inte lån där man lämnar en säkerhet för lånet, till exempel genom att pantsätta sin bostad, fritidshus, bil, båt eller annat värdefullt objekt.

Hur mycket eller lite kan man låna?

Minsta möjliga lån är 10 000 kronor och högsta möjliga lån är 350 000 kronor. Detta innebär inte att vem som helst får låna 350 000 kronor, utan det görs alltid en individuell kreditbedömning.

Löptid för lånet

Kortaste löptid för ett lån är 6 månader och längsta löptid är 10 år. Det är inte ovanligt att låntagare hos Brocc betalar tillbaka hela lånet snabbare än den löptid som sats.

Ränta

Räntan sätts individuellt för varje lån. Räntan är bunden och gäller för hela lånetiden (löptiden).

Kan man ansöka om ett lån tillsammans?

Ja, det går att ansöka om ett lån tillsammans. Om två eller fler personer ansöker om ett lån gemensamt brukar detta innebära att de erbjuds lägre ränta av Brocc, men som alltid är det den specifika kreditbedömningen för lånet som avgör, så det finns inte någon garanti för att man får lägre ränta genom att ansöka tillsammans.

Vem får låna hos Brocc?

Brocc lånar ut pengar till vuxna privatpersoner bosatta i Sverige som de bedömer som kreditvärdiga. För att godkännas när Brocc gör sin kreditvärdighetsbedömning krävs bland annat att man anses ha ekonomiska förutsättningar att kunna hantera betalningsplanen med god marginal (med hänsyn till övriga levnadsomkostnader). Man måste också ha haft fast inkomst under en längre tid och vara fri från betalningsanmärkningar.

Statistik från Brocc visar att den genomsnittlige låntagaren är i 40-årsåldern, har fast anställning och tjänar kring 30 000 kronor i månaden. Detta är dock bara ett genomsnitt – det finns gott om exempel på personer som är annorlunda.

Exempel på vanliga anledningar till att man lånar pengar hos Brocc:

 • För att få ihop till egeninsatsen när man köper fastighet eller bostadsrätt
 • För att slå ihop många dyra små lån till ett enda lån med bättre villkor
 • För att köpa bil
 • För att genomföra en renovering

Får man låna hos Brocc om jag har en (synlig) betalningsanmärkning?

Nej, det får man inte.

Strax innan ett lån betalas ut görs dessutom en extra kontroll hos Kronofogdemyndigheten, för att säkerställa inte något ärende har inkommit under handläggningstiden för låneansökan.

Hur vanligt är det att Brocc avslår ansökningar om lån?

Brocc får in många låneansökningar varje månad och det är bara de som uppfyller Broccs högt ställda krav som erbjuds ett lån. I skrivande stund visar data från Brocc att det bara är ungefär 30% av alla låneansökningar leder till ett erbjudande om att låna pengar från Brocc, resten avslås.

Var lämnar man in sin låneansökan?

Man lämnar inte in någon fysisk pappersansökan på något kontor, utan allt sker online. Många ansöker direkt på Broccs hemsida, men det är också många ansökningar som kommer via lånejämförelsesajter.

Varifrån hämtar Brocc sin kreditupplysningsinformation?

Huvudsakligen från Upplysningscentralen.

Vad händer om låntagaren inte betalar tillbaka?

Inkasso

Om låntagaren inte betalar tillbaka kommer Brocc som första steg använda sig av ett inkassobolag. Brocc har ett väletablerat samarbete med det stora europeiska inkassobolaget Lowell (Lindorff).

Efter 12 dagar skickar Lowell ut en ny faktura till låntagaren. Att man bara väntar 12 dagar beror på att man vill minska sannolikheten för att låntagaren hamnar ur fas med betalningsplanen.

Kronofogdemyndigheten

Om låntagaren inte betalar kravet från inkassobolaget kommer Kronofogdemyndigheten att kopplas in och ta över indrivningen. Detta brukar ske efter ungefär 90 dagar.

Kronofogden har legala möjligheter att genomföra utmätning av egendom och inkomster.

Information om att låntagaren inte har betalat i tid kommer också att registreras i Kronofogdemyndighetens register, vilket kan innebära att låntagaren får en så kallad betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. En betalningsanmärkning har en mycket stor negativ inverkan på låntagarens framtida kreditvärdighet och de flesta privatpersoner är därför starkt motiverade att undvika att få en betalningsanmärkning.

Det finns alltid en risk för drastiskt minskad betalningsförmåga

Brocc gör alltid en kreditanalys av den som vill långa pengar, men inte ens de har förmågan att med total säkerhet förutsäga framtiden. Detta är något man ska vara medveten om innan man beslutar sig för att investera i lånemarknaden.

När en låntagare slutar följa betalningsplanen behöver det inte röra sig om slarv eller att man struntar i sitt lån, utan det kan bero på att något hänt i livet som gett drastiskt minskad återbetalningsförmåga, till exempel allvarlig och långvarig sjukdom. Även om Brocc kopplar in inkassobolag och Kronofogdemyndigheten är det inte säkert att det finns tillräckligt med tillgångar att ta av.

Detta är en av många anledningar till att det är bra att tillämpa riskspridning när man investerar i lånemarknaden. Man kan till exempel låta tio olika låntagare låna 10 000 kronor var, istället för att låna ut 100 000 kronor till en enda låntagare.

Avtalet med Lowell

Brocc har ett avtal med kredithanteringsbolaget Lowell (Lindorff) i vilket Lowell har förbundit sig att ta över hanteringen av lånen om företaget själva skulle gå i konkurs. Detta innebär en extra trygghet för både låntagarna och de privatpersoner som investerar i lånemarknaden via Brocc.

Brocc – en del av din riskspridningsstrategi

En grundläggande rekommendation som tål att återupprepas är att man inte ska lägga alla ägg i samma korg när man investerar. Det finns många tragiska historier från verkligheten där människor förlorat hela sitt sparkapital för att de till exempel valt att köpa aktier i ett enda företag. Istället bör man sprida sina investeringar; man bör helt enkelt se till att man lägger sina ägg i många olika korgar.

För den som vill åstadkomma stor riskspridning så räcker det inte bara med att till exempel investera i aktier från flera olika företag eller fördela sina sparpengar över sparfonder med olika inriktning, utan man behöver se till att man investerar i flera olika investeringstyper för att inte dras med om till exempel börsen störtdyker. När det gäller att åstadkomma denna typ av bred riskspridning så kan företag av Broccs typ vara mycket bra att ha, eftersom de erbjuder ytterligare en typ av investering – en typ som under lång tid har varit tämligen svår för vanliga privatinvesterare att skaffa sig exponering mot. Nu kan man tack vare Brocc och liknande företag som helt vanlig privatinvesterare lätt och smidigt skaffa sig ytterligare en typ av ”korg för äggen” genom att ge sig in i lånemarknaden för privatpersoner.

Stabil avkastning

För många småsparare är Brocc en bra lösning när de vill inkludera en investering i investeringsportföljen som ger samma avkastning varje månad. Fonder och aktier kan svänga upp och ned hej vilt, och kräver dessutom att man säljer av investeringen vid rätt tidpunkt för att realisera eventuell vinst. Via Brocc kan man lägga en investering i investeringsportföljen där man i förväg vet vilken ränta som kommits överens om och att inbetalningar ska ske månadsvis.

Viktigt: Som med alla andra investeringar innebär det en risk att investera via Brocc. Du riskerar att förlora pengarna, precis som du kan förlora dem på aktiemarknaden om ett företag går i konkurs.