Aktieblankning – hur man blankar aktier

Det flesta av oss vet hur man tjänar pengar på aktier i en uppgående marknad. Man köper aktier, vänta på att kursen ska gå upp, och säljer sedan med vinst.

Men hur gör man för att tjäna pengar på fallande aktiekurser? Här finns det flera metoder att ta till, och en av dem är så kallad aktieblankning. Vad det innebär att blanka aktier, och hur man går till väga, kommer vi att ta en närmare titt på i den här artikeln.

hur fungerar blankning

Vad är blankning?

Blankning innebär att du lånar ett finansiellt instrument (t ex en aktie) och säljer den. När det är dags att lämna tillbaka instrumentet till långivaren måste du köpa instrumentet på marknaden, eftersom du har sålt det instrument du lånade. Om marknadspriset nu är lägre än priset du sålde för gör du en vinst.

Exempel:

  1. Jag lånar 100 aktier i Aktiebolag BCD från min mäklare.
  2. Jag säljer dessa 100 aktier på den öppna marknaden, där aktiekursen är 45 kronor. 100 aktier x 45 kr = 4500 kronor.
  3. När aktiekursen har sjunkit till 39 kronor bestämmer jag mig för att nöja mig. Nu är det dags att lämna tillbaka lånet. Jag köper 100 aktier i Aktiebolaget BCD på den öppna marknaden. Aktiekursen har ju sjunkit, så jag betalar bara 39 kronor per aktie. 100 aktier x 39 kronor = 3900 kronor.

Jag fick alltså in 4500 kr och betalade sedan 3900 kronor. Mellanskillnaden är min vinst, det vill säga 600 kronor. I verkligheten tillkommer dock kostnader för affären som man måste ta hänsyn till när man beräknar den slutliga vinsten, till exempel blankningsavgift till mäklaren och köp- och säljcourtage.

Är blanka det samma som short selling?

Ja, på engelska kallas den här typen av affär för short selling. På svenska kallas det ”att ligga kort” när man har en blankningsposition öppen.

Risker med blankning

Att blanka aktier (eller andra instrument) är riskfyllt, eftersom kursen lika gärna kan gå upp som ned, och det inte finns någon gräns för hur högt priset kan stiga.

Låt oss titta på exemplet ovan, där vi lånade 100 aktier och sålde dem för 45 kronor styck (totalt 4 500 kronor). I det exemplet gick aktiekursen sedan ned, men vad hade hänt om den gått upp? Låt oss ponera att aktiemarknaden reagerar på en nyhet och aktiekursen skjuter i höjden som en rak. När det är dags att lämna tillbaka de lånade aktierna ligger kursen på 95 kronor. Att köpa 100 aktier kostar oss 9500 kronor. Vi har alltså gjort en förlust på 5 000 kronor.

Det tål att upprepas: Det finns inte något tak för hur mycket du kan förlora när du blankar, eftersom aktiekursen kan gå hur högt som helst.

När man köper en aktie kan man inte förlora mer än vad man betalar för den. Köper du aktier för 10 000 kronor och aktiebolaget går i konkurs blir aktiekursen 0 och du har förlorat 10 000 kronor. Du kan inte förlora mer än vad du investerade. När man blankar aktier finns inte någon sådan gräns. Däremot finns alltid en gräns för hur mycket du kan gå plus på en blankningsaffär.

Exempel: Du lånar 100 aktier och säljer dem när kursen är 45 kr. Du får in 4500 kronor. Aktiekursen störtdyker ned till 1 krona. Att köpa 100 aktier för att lämna tillbaka dem kostar dig 100 kronor. Du har gjort en vinst på 4400 kronor. Som du ser blev vinsten bara 4400 kronor trots att aktiekursen gick ned till närapå noll kronor. Hade den gått ned till noll hade din vinst ändå begränsat sig till 4500 kronor.

Aktieblankning är alltså en typ av affär där din potentiella maximala vinst är begränsad samtidigt som din potentiell maximala förlust är obegränsad. Även om det verkar otroligt så finns det händelser som kan få en aktiekurs att fara iväg uppåt, till exempel nyheter om förvärv, uppköp och bud.

Du kan inte låna aktierna hur länge som helst, utan det kommer att finnas en deadline där du måste lämna tillbaka dem, oavsett hur mycket det kostar dig.

Hur gör jag om jag vill blanka aktier?

Nu för tiden kan även vanliga hobbyhandlare ägna sig åt aktieblankning via nätmäklare. Man bör dock noga överväga vad man ger sig in på – det här är inte något vi rekommenderar för nybörjare.

Om du vill ägna dig åt blankningsaffärer, välj en nätmäklare och handelsplattform som erbjuder denna service och låter dig låna aktier från dem. Det är betydligt smidigare och säkrare än att försöka sy ihop en egen informell lösning genom att låna aktier från en privatperson.

Din nätmäklare kommer förmodligen kräva att du ingår två särskilda avtal innan du får göra göra blankningsaffärer. Ett som rör själva lånet av aktier, och ett annat som är ett kreditavtal.

När avtalen är ingångna och du har fått grönt ljus att börja ägna dig åt blankning, följ de instruktioner som gäller för handelsplattformen du använder. Vanligen är det tämligen okomplicerat: du söker upp den aktie du vill blanka och lägger en säljorder för fler aktier i bolaget än vad du har i ditt konto. Efter att försäljningen har skett kommer du att ha ett ”negativt innehav” av aktien i ditt konto. När du vill lämna tillbaka lånet, leta upp aktien och köp tillbaka det antal som behövs, precis som vid ett vanligt aktieköp.

Kostnader

Vid en blankningsaffär kommer du att betala courtage för transaktionerna, och mäklaren du lånar aktierna från kommer också att ta ut en avgift för lånet. Det är viktigt att ha koll på hur hög denna avgift är och hur den beräknas (fast eller rörlig?).

Det är också mycket vanligt att det tillkommer extra kostnader om du vill hålla blankningen över natt istället för att avsluta innan handelsdagen är över. Denna kostnad är vanligen en rörlig låneränta.

Anmälningsskyldighet till Finansinspektionen

Större blankningspositioner ska anmälas till Finansinspektionen. Med större avses en blankning som överstiger 0,2% av aktiebolagets aktiekapital. För den vanlige hobbyhandlaren som blankar små poster i stora företag brukar detta därför inte bli aktuellt, men det är ändå bra att känna till. Vidare ska även varje nytt steg om 0,2% anmälas till FI, och detta gäller oavsett om steget sker uppåt eller nedåt.

Anmälningsskyldigheten gäller både för aktier som är noterade vi en börs/reglerad marknad och för aktier som handlas på en MTF (t ex First North).

Vad är naken blankning?

Naken blankning innebär att du säljer aktier utan att äga eller låna dem först. Du har alltså i realiteten inte några aktier att sälja. Detta kallas även för oäkta blankning, och är i de flesta fall otillåten i Sverige. Det finns vissa undantagsfall där oäkta blankning är tillåten eftersom säljaren har säkerställt att denne kan få tag på aktien för att fullgöra sina skyldigheter om så behövs.

Handlare som ägnar sig åt naken blankning gör vanligen en tvåstegsaffär där de säljer aktien och sedan köper tillbaka den igen från köparen innan handelsdagen är över. Därför behöver de inte leverera några aktier och det uppdagas aldrig att de inte hade några aktier att sälja.

Vad menas med säkerhetskrav?

Om din mäklare erbjuder sig att låna ut aktier så att du ska kunna ägna dig åt aktieblankning kommer detta erbjudande högst troligen att kombineras med ett säkerhetskrav Du måste ha tillräckligt med likvid i ditt konto hos mäklaren för att nå upp till säkerhetskravet.

Exempel: Din mäklare har ett säkerhetskrav på 130% för aktien du vill blanka. Detta innebär att om du vill blanka en position värd 10 000 kronor är säkerhetskravet 13 000 kronor.

Likviden behöver vanligen inte vara kontanter, utan en kombo av kontanter och kreditutrymme brukar också godkännas.

Exempel: Du anger att du vill blanka en position värd 10 000 kronor. Du har för närvarande 1 500 kr i ditt konto och inget kreditutrymme. Din ansökan om blankning avslås. Du kommer visserligen att få in 10 000 kronor när aktierna säljs, men 10 000 kr + 1 500 kr är inte tillräckligt för att nå upp till kravet på 13 000 kronor. Hade du däremot haft ett kreditutrymme på minst 1 500 kronor hade ansökan godkänts, eftersom du då nått upp till 13 000 kronor.

Exempel på punkter att tänka på innan aktieblankning

  • Hos de flesta mäklare är det bara aktier i vissa aktiebolag som får blankas. Du kan alltså inte räkna med att alla aktier som är tillgängliga för köp också automatiskt är tillgängliga för blankning.
  • Kontrollera vad som händer med äganderätten för aktier vid blankning. Det vanligaste förfarandet är att äganderätten överförs från mäklaren till blankaren och därefter vidare till köparen. Detta har betydelse bland annat för rösträtten vid bolagsstämman.
  • Kontrollera vilka regler som gäller för aktieutdelning. Om det sker en aktieutdelning under lånetiden, vem ska pengarna gå till?
  • Kontrollera vilka regler som gäller för teckningsrätter. Om det sker en nyemission under lånetiden, vem får teckningsrätten?
  • Kommer mäklaren att lägga in någon form av automatisk order som stänger positionen om det inte längre finns tillräckligt med pengar/likvid i ditt konto för att nå upp till säkerhetskravet?
  • Vilka avgifter kommer du att betala till mäklaren för denna blankning?