Bästa räntan

Spara pengar i det konto som ger den bästa räntan
Jämför bankkonton och hitta det med den bästa räntan innan du väljer vart du sätter in dina pengar.

Här nedan kan du hitta över en lista över var du hittar den bästa räntan i Sverige. Ett sparkonto med hög sparränta kan vara ett mycket bra alternativ när man behöver pengarna inom en snar framtid eller man av annan anledning inte vill riskera att investera sina pengar i aktier. Här nedan kan du jämföra olika konton med olika höga räntor. Du hittar den bästa räntan i toppen av listan. Nedanför listan hittar du information om vad du skall tänka på när du försöker välja ett sparkonto.

Bästa val – Rekommenderat sparkonto

 

Jämför sparräntor & hitta bästa räntan

Bankgaranti

Bankgarantin är en statlig garanti som skyddar dina pengar om en bank går i konkurs. Bankgarantin skyddar upp till 100 000 euro per bank. Alla sparkonton omfattas dock inte av bankgarantin. Om man sätter in pengar på ett sparkonto hos ett sparbolag som inte omfattas av bankgarantin riskerar man med andra ord att förlora sin pengar om företaget dör man har spar kontot hamnar på obestånd.

Många av de bolag som ger bästa räntan ovan omfattas inte av bankgarantin. Detta innebär att man tar en betydligt större risk genom att sätta in sina pengar där än man gör i en vanlig bank.  Detta är en av anledningarna till att man får bättre ränta. Det kan vara värt att ta risken att sätta in sina pengar på ett konto som inte omfattas av bankgarantin för att få en högre ränta men det är viktigt att du förstår den risk du tar ock att du riskerar att förlora dina pengar. Det konto som jag rekommenderar i toppen av sidan täcks av bankgarantin.

Kom ihåg att många av dessa konton är låsta under en viss period så du kan inte ta ut pengarna om du tror att företaget riskerar att hamna på obestånd. Om man kan låsa sina pengar på tre eller fem år så tycker personligen att det är ett säkrare vall att investera sina pengar i aktier med hög utdelning.

Detta kan ge en högra direktavkastning plus en värdeökning. Risken finns dock alltid att en börskrasch inträffar just innan du behöver dina pengar och i detta fall riskerar du att värdet på dina sparpengar har minskat. Detta är dock min personliga åsikt och jag vet att det finns många som inte håller med mig. Vilket alternativ som är bäst beror helt på hur stor man bedömer att risken för att sparbolagen skall hamna på obestånd är.

Dela upp ditt sparande

Om du vill spara pengar i sparkonton med hög avkastning så rekommenderar jag att du delar upp dina pengar över flera olika sparbolag. Detta kommer ge dig en något lägre genomsnittsränta än du skulle få om du satte in alla pengar på det konto som ger högst ränta. Det är dock ändå värt att göra det eftersom risken att flera bolag skall komma på obestånd är mycket mindre än ett skall göra det. Genom att spara i flera bolag ser du till att du inte förlorar alla dina pengar även om ett bolag skulle hamna på obestånd.

Var nöjd med lägre ränta

Ett annat, enligt mig bättre, alternativ är välja ett konto med lite lägre ränta men som täcks av bankgarantin. Om man gör det behöver man inte oroa sig för att sparbolaget skall hamna i obestånd och man riskerar inte att förlora sina pengar. Att välja ett företag som omfattas av bankgarantin innebär ofta att man får acceptera en ränta som är ca 2% lägre än den man kan få på sparkonton som inte omfattas av garantin. Eftersom räntekonton skall vara lågrisk investeringar är det värt att få 2% mindre för att få ett konto som faktiskt är säkert. Att välja ett konto som inte täcks av bankgarantin är inte alls så säkert som man tänker sig och är inte det lågrisksparande som räntekonton skall vara.

Skall man sätta i pengar där man får den bästa räntan

Tkjäna pengar på aktier med hög direktavkastningSvaret på frågan om huruvida man skall välja att sätta in pengar där man får den bästa räntan eller inte beror helt på dig och hur du ser på risk. Jag tycker inte man skall göra det men många andra skulle säga att man skall det.

Om man väljer två konton som i övrigt har identiska villkor så bör man givetvis alltid välja det men den bästa räntan. Om man däremot väljer mellan två olika konton med olika villkor så skall man inte nödvändigtvis välja det med bäst ränta. Man måste se till alla villkor och inte bara till vilket konto som ger bäst ränta. Om det endast är en liten skillnad i räntan och det ena täcks av bankgarantin men det andra inte gör det så bör man alltid välja det konto som täcks av bankgarantin.

Bankgarantin är inte den enda faktor som man vid sidan av räntan skall ta i beaktande när man väljer vilket sparkonto man skall använda. Det finns en rad andra faktorer som man också skall beakta. En annan faktor som man skall beakta är t.ex. hur lång bindningstid ett konto har. En kortare bindningstid är alltid att föredra eftersom detta låter dig att flytta pengarna till andra sparkonton om de börjar erbjuda bättre räntor.

Det konto som erbjuder bäst ränta är inte alltid det bästa kontot att välja om man beaktar alla faktorer.

Är det säkert att spara hos sparbolag med hög ränta

Nej. Det är inte säkert att spara hos bolag som inte täcks av bankgarantin. Vi har inte tillräcklig insyn i dessa sparbolag för att kunna säga hur deras ekonomi ser ut. Jag kan därför inte säga att det är säkert att sätta in sina pengar hos dessa bolag. Jag har inte heller någon information som säger att det är riskfyllt att sätta in sina pengar hos dessa mäklare. Det är möjligt att de är i utmärkt ekonomisk kondition. Men eftersom jag inte vet med säkerhet hur stor risken är när man sätter in pengar i dessa bolag så måste jag anta att det finns en risk att bolagen hamnar på obestånd och kan följaktligen inte säga att det är säkert att sätta in pengar hos dessa bolag. Jag kan inte heller säga att det inte är säkert. Det enda jag kan säga är att det finns en osäkerhet när pengarna inte omfattas av bankgarantin. Min personliga rekommendation är att du alltid väljer ett konto som omfattas av bankgarantin.

Välj ett konto som passar dina behov

När du väljer konto är det mycket viktigt du väljer ett konto som passar dig och det syfte du har med ditt konto. Ett konto som är lämpligt för långsiktigt sparande är t.ex. inte lämpligt som ett buffert konto. Om du vill ha ett buffert konto så är fri uttag mycket viktiga. Du måste ha tillgång till pengarna när du behöver dem. Om du inte har tillgång till dem när du behöver dem så fungerar de inte som buffert. Om du å andra sidan behöver ett konto för långsiktigt sparande så är inte fria uttag viktiga utan ditt mål skall istället vara att välja ett konto med den bästa räntan även om detta innebär att du måste binda dina pengar i ett antal år.

Tänkt därför alltid igenom vilken typ av konto du behöver och vad det skall användas till innan du börjar jämföra sparkonton. Eliminera alla konton som inte uppfyller dina behov och välj det med bäst ränta av de som blir klar.