Investeringssparkonto (ISK)

Ett ISK konto, investeringssparkonto, är en typ av konto som låter dig handla med aktier, fonder och andra värdepapper utan att behöva betala kapitalvinstskatt. Investeringssparkonto är en mycket fördelaktig sparform där du bara betalar en låg schablonskatt oavsett hur mycket pengar du tjänar. Ett Isk konto är i de flesta fall den mest fördelaktiga sparform som du kan använda som privatperson.

investeringssparkontoDu kan sätta in och ta tu pengar från ditt investeringssparkonto (ISK) när som helst. Dina pengar är aldrig låsta utan du kan ta tu pengar när som helst. Att göra det har inga skatte effekter och du betalar ingen skatt på pengarna du tar tu. Du kan köpa och sälja värdepapper när som helst i ditt investeringssparkonto (ISK). Du kan med andra ord använda ett ISK konto precis som ett vanligt aktiekonto.

Investeringssparkonto (ISK) är inte ett bra val om man vill spara pengar utan att investera dem. De flesta ISK konton ger ingen ränta på dina pengar men du måste fortfarande betala skatt på pengarna. Det är med andra ord dyrt att ha pengar på sitt investeringssparkonto (ISK). Ditt mål skall alltid vara tt investera pengarna som du har i ditt investeringssparkonto i aktier, fonder eller andra värdepapper. Aldrig att ha pengarna som likvida medel.

Jämföra ISK konton

De flesta banker erbjuder ISK konton. Du kan också välöja att öppna ett investeringssparkonto hos Avanza eller NordNet. Olika banker tar ut olika avgifter och låter dig handla med olika värdepapper.du bör alltid välja ett ISK konto med låga avgifter och där du får tillgång till så stort utbud av värdepapper som möjligt. Vissa banker erbjuder mycket bättre villkor än andra. Nedan kan du läsa om de enligt mig två bästa ISK kontona på den svenska marknaden.

Avanza ISK

avanza isk konto

Avanze ISK är en av Sveriges bästa ISK konto. De tar inte tu några avgifter för att öppna eller administrera din ISK. Avanza låter dig öppna ett investeringssparkonto på mindre än fem minuter. Avanza tar tu ett mycket lågt courtage på de affärer du gör på ditt ISK konto och om du har mindre än 50 000 kr i ditt konto så får du handla gratis.

Avanza erbjuder ett utbud av värdepapper som du kan handla med som är större än det storbankerna ger dig tillgång till.

Anledningar att välja Avanza ISK:

 • Ingen öppningsavgift
 • Ingen årsavgift
 • Omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet.
 • Låga courtage (gratis handel upp till 50 000 sek)
 • Stort utbud av fonder. Över 1200 fonder att handla med.
 • Stort utbud av aktier.
 • Stort utbud av andra värdepapper såsom bitcoin certifikat.
 • Gratis flytt av ISK till Avanza.
 • Enkelt att använda.
 • Öppna konto snabbt med bank

Öppna ISK hos Avanza

NordNet ISK

Nordnet investeringssparkontoNordnet är ett annat mycket bra val om du vll öppna ett investeringssparkonto. NordNet tar inte tu någon årsavgift för att administrera ditt konto och tar inte tu någon öppningsavgift. De erbjuder låga courtage och gratis handel upp till 80 000 kr. Du kan öppna konto snabbt med BankID.

De erbjuder ett stort utbud av Aktier och fonder som du kan handla med.

Anledningar att välja Nortnet ISK:

 • Ingen öppningsavgift
 • Ingen årsavgift
 • Låga courtage (gratis handel upp till 80 000 sek)
 • Omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet.
 • Stort utbud av aktier.
 • Stort utbud av fonder. Över 1000 fonder att handla med.
 • Gratis flytt av ISK till NordNet
 • Enkelt att använda.
 • Öppna konto snabbt med bankID

Öppna ISK hos Nordnet

Se fler ISK konton

Vilket investeringssparkonto är bäst?

Huruvida Avanza eller Nordnet är det bästa valet beror till stor del på dina egna preferenser. De erbjuder liknande tjänster och ett liknande utbud av värdepapper som du kan handla med. Båda är mycket bättre val än ett ISK konto från en storbank.

Personligen tycker jag att Avanza har en anning bättre webbsida som är lite lättare att använda medan Nordnet erbjuder en tjänst som är något bättre om du är en mer avancerad handlare eller vill handle för större summor. Men båda nätmäklarna är bra val för alla. Läs en mer omfattande jämförelse av nordnet och avanza.

Personligen har jag konto hos båda eftersom det låter dig handla gratis med upp till 130 00 kr. Mer än jag skulle kunna handla gratis med om jag bara hade ett konto. Med två konton kan jag handla för 50 000 kr med Avanza och 80 000 med Nordnet.

Öppna ISK konto

Alla svenska medborgare som har ett svenskt personnummer och är bosatta i Sverige får öppna ett investeringssparkonto. Di får öppna hur många ISK konton du vill.

Företag kan inte öppna investeringssparkonto. Bara personer. Du får inte heller äppna ett konto i ditt namn och sedan använda det för företaget. Att göra så kan göra att du får betala kapitalvinstskatt trots att handeln skedde i en ISK.

Flytta investeringssparkonto

De flesta banker låter dig flytta dig ISK konto. Att göra det är vanligtvis gratis om du flyttar hela konton men kostar pengar om du bara vill flytta enskillda värdepapper. Nordea och Handelsbanken låter dig inte flytta tu din ISK och jag rekommenderar därför att du undviker att öppna ett ISK konto hos någon av dessa banker.

Om du har aktier eller andra värdepapper i ett vanligt konto och vill flytta dem till ditt ISK konto så kan du göra det. Att flytta värdepapper till en ISK ses skattemässigt som att du säljer dina värdepapper och sedan köper dem i din ISK. Denna “försäljning” gör dig skyldig att betala kapitalvinstskatt om aktier var värde mer när du flyttade dem än de var när du köpte dem.

Vad får man ha i sitt investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto låter dig handla med en stor mångd olika värdepapper. De mest handlade värdepapper i svensk ISK konton är aktier och fonder men du får även handla med andra strukturerade värdepapper såsom t.ex. obligationer, aktieindexobligationer, warranter, Bitcoin certifikat och olika ETF:er. Du får även ha likvida medel på ditt investeringssparkonto. Utbuded av värdepapper som du kan handla med varierar mycket mellan olika aktier.

Bara marknadsnoterade aktier får ingå i en ISK. Onoterade aktier får inte ingå. Du kan t.ex. inte lägga aktierna i ditt eget bolag i en ISK. Aktier i bolag där du eller närstående äger mer än 10% får inte heller ingå i en ISK.

Fastigether får inte ingå i en investeringssparkonto.

Varför skall man öppna investeringssparkonto (ISK)

Ett investeringssparkonto låter dig betala mycket mindre skatt än du annars skulle betala. Med ett ISK konto spelar det ingen roll hur bra affärer du gär. Du betalar alltid samma schablonskatt baserad på ISK kontots värde. Skattesatsen som du betalar på ditt investeringssparkonto är mycket lågt och baseras på statslåne räntan. Du betalar för märvarande mindre än 0.5% skatt på ditt ISK konto. Detta är mindre än många betalar i förvaltningsavgift på sina fonder.

Eftersom du normalt måste betala 30% kapitalvinstskatt på alla vinster du tjänar så är det enkelt att inse varför ett ISK konto är så fördelaktigt.

En nackdel med investeringssparkonto är att du måste betala skatt även om du förlorar pengar. Aktier går dock i genomsnitt upp i värde vilket gör ISK konton fördelaktiga. Ett ISK konto låter dig ha mycket mer pengar när du pensionerar dig genom att minimera den skatt du betalar.

Klicka länken i slutet av denna mening för att lära dig mer om ISK Skatt.

ISK insättningsgaranti

Alla ISK konton omfattas avinsättningsgarantin. Insättningsgarantin shyddar upp till 950 000 kr i likvida medel per konto.

ISK Investerarskydd

Alla ISK konton omfattas av investerar skyddet. Du är skyddad upp till 250 000 kronor om en värdepappersförvaltare går i konkurs.  Investerarskyddet skyddar bara mot förluster som orsakas av att en förvaltare eller utfärdare av värdepapper går i konkurs och detta kostar dig pengar. Det täcker inte om aktier ellr fonder går ner i värde. Du kan fortfarande göra dåliga affärer och förlorar pengar.