Peer to peer (p2p) lån

Låna ut pengar till privatpersoner och företag

peer to peer lånPeer to peer lån är ett utmärkt alternativ om du vill tjäna pengar genom att låna ut en del av dina pengar till en privatperson eller företag. Att låna ut pengar genom en peer to peer låneförmedlare såsom Lendify eller Brocc låter dig tjäna pengar från den ränta som låntagaren betalar. Att låna ut pengar är ett utmärkt sätt att öka sin diversifiering och minska risken i sin investeringsportfölj.

Peet to peer lån kallas även för p2p lån och peer-to-peer lån.

Ett låna ut pengar genom ett peer to peer låneföretag är mycket säkrare än att låna ut pengar direkt till en privatperson eller företag eftersom du då äger en andel i många lån. Du kan tjäna pengar även om en eller två av låntagarna inte betalar tillbaka lånet. Om du lånar ut privat förlorar du hela summan om låntagaren inte betalar tillbaka.

Peer to Peer företag

brocclendify

kameo

Vad är peer to peer lån?

Peer to peer (p2p) är lån där en individ lånar ut till en annan. Det är inte en bank som lånar ut pengarna utan det är en privatperson. Det finns peer to peer lån som riktar sig både mot privat personer och till företag. Peer to peer lån gör det möjligt för personer som annars kanske inte skulle få låna att låna pengar. Detta eftersom en privat individ kanske bedömer långgivarens möjligheter att betala tillbaka annorlunda än vad en bank gör. Peer to peer långivare kan också vara villiga att ta en högre risk än vad banker gör så länge de får nog hög ränta på lånet.

För långivarna så ger peer to peer lån en chans att tjäna pengar från ränteinkomsterna som lånen genererar. Det ger investerare möjligheten att diversifiera sina investeringar och minska sin risk. De väljer själva vilka person de vill låna ut till och hur mycket. Det är med andra ord upp till varje investerar att bestämma hur stor risk han vill acceptera.

P2P ån kan vara ett bra sätt att tjäna en avkastning på sitt sparkapital.

Hur fungerar peer to peer lån?

Nedan kommer vi att titta på hur peer to peer lån fungerar för dig som vill låna ut pengar till andra privatpersoner genom ett peer to peer låneföretag. Det första du måste göra är att öppna ett konto hos en låneförmedlare. Vi rekommenderar Brocc eller Lendify. Båda dessa företag är pålitliga och har varit aktiva i många år. Klicka på länkarna för att läsa våra recensioner.

När du har öppnat ett konto hos en låneförmedlare så måste du sätta in pengar hos företaget för att kunna låna ut pengar. När du har satt in pengar kan du endera välja att:

  • Låta låneförmedlaren sköta hur din pengar lånas ut.
  • Själv bestämma vilka personer och företag du vill låna till.

Båda alternativen har sina fördelar och vilket alternativ som är bäst för dig beror på hur aktiv du vill vara. Du kan läs mer om dessa båda alternativ längre ner i texten.

Oavsett vilket alternativ du väljer så kommer du bara att låna ut en liten del av varje lån. Om en person vill låna 10 000 kr så kommer dessa pengar lånas ut av ett större antal långivare. Det kan t.ex. röra sig om hundra långivare som alla bidrar med 100kr var till detta lån. Genom att varje långivare bara står för en mycket liten del av varje lån så minskar kreditrisken väsentligt. Om du lånar ut 10 000 kr till en person så förlorar du allt om denna inte betalar. Om du istället har lånat ut 100 kr till 100 olika låntagare som alla lånat 10 000 kr per person så är risken mycket mindre att du förlorar allt eller en stor del av dina pengar till följ av att låntagare inte betalar tillbaka sina lån.

När låntagaren sedan betalar sin ränta så får du en del av denna. Hur stor del av räntebetalning du får står i relation till hur mycket av lånet du bidragit med. Det är denna ränta som låter dig tjäna pengar på att låna ut pengar genom p2p lån. När låntagaren betalar tillbaka på lånet fördelas dessa pengar över alla som har bidragit till lånet. Alla får med andra ord sina pengar tillbaka i samma takt. En långivare får aldrig tillbaka sina pengar innan de andra långivarna.

Hur mycket man kan tjäna på att låna ut pengar genom en peer to peer långivare varierar mellan olika företag och hur stor risk man tar. Jag rekommenderar att du läser våra recensioner av enskilda företag för att läsa mer om hur mycket man kan tjäna genom att låna ut pengar hos dem.

Låt låneförmedlaren sköta hur din pengar lånas ut

Att låta låneförmedlaren hantera utlåningen kan vara ett mycket bra alternativ om man vill ha ett hands off sparande. Genom att använda detta alternativ behöver du inte ta ställning till vilka långivare som bör få låna pengar utan du kan låta låneföretaget sköta detta och istället bara tjäna en passiv inkomst från utlåningen. Detta är ett bra alternativ för de flesta sparare.

Du kan i många fall själv bestämma din riskprofil. Du kan välja om låneföretaget bara skall låna ut till individer och företag som är mycket troliga att betala tillbaka sina lån eller om du också vill låna ut till mer riskartade låntagare.

Att låna ut pengar till mer riskartade låntagare låter dig tjäna mer pengar i räntan men ökar även risken för kreditförluster till följd av låntagare som inte betalar sina lån.

Vissa företag låter dig även bestämma om du vill låna ut till privatpersoner eller företag eller båda delarna.

Bestäm själv vilka person-till-personlån du vill godkänna

rantaAtt själv bestämma vilka lån du vill bidra med pengar till och hur mycket du vill bidra ger dig total kontroll över ditt utlånande. Detta kräver mycket mer jobb än att bara låta låneföretaget sköta allt men kan låta dig tjäna en högre avkastning om du är bra på att avgöra vilka personer som kommer betala av sina lån. Du kan välja att låna ut pengar till privatpersoner och företag som du tror kommer att betala tillbaka även om låneföretaget ser dem som högrisklåntagare. Detta kan t.ex röra sig om personer som är bosatta utomlands, personer med betalningsanmärkningar eller små företag som saknar finansiell historia. Den automatiska granskning som ett företag gör beaktar inte alla detaljer som en manuell granskning kan. Det är därför möjligt att hitta lån som ser mer riskfyllda ut vid en automatisk granskning än de är när man tar allt i beaktande. På samma sätt kan vissa lån se mindre riskfyllda ut vid en automatisk granskning än de egentligen är. Detta kan låta dig att minska dina kreditförluster och höja dina ränteinkomster genom att själv välja vilka lån du vill delta i.

Detta alternativ låter dig själv bestämma exakt vilka risker du vill ta och vilka du inte vill ta. Det låter dig bygga en låneprofil med mycket låg risk eller en med högre risk än den du skulle utsättas för om låneföretaget själv skötte utlåningen av dina pengar. Att låta låneföretaget välja hur dina pengar skall lånas ut är det enklare alternativet men genom att själv välja vilka person-till-personlån och person-till-företagslån du vill delta i får du fullständig kontroll.

Är peer-to-peer lån en bra investering

Att låna ut pengar till andra privatpersoner genom peer to peer lån kommer i de flesta fall ge lägre avkastningen än vad du får på aktiemarknaden men det är ett mycket bra alternativ för den som vill bredda sin investeringsportfölj och öka sin riskspridning. Jag tycker inte du skall investera alla dina pengar i peer to peer lån men att investera en liten del av din totala portfölj i p2p lån kan vara en mycket bra ide.