Placera i aktier

Fråga:  Vad betyder det när man säger att man placerar i aktier? Är det någon skillnad på att placera i aktier, spara i aktier och investera i aktier?

Svar:Att placera i aktier betyder ungefär samma sak som att spara eller investera i aktier.  Det finns dock små skillnader i betydelsen för de olika uttrycken. De olika begrepp antyder olika saker om ägarens intentioner.  Det är dock mycket viktigt att inse att dessa begrepp ofta används som synonymer och den som använder begreppen är kanske inte medveten om begreppens underförstådda betydelse.   Du får därför ofta tolka dessa begrepp efter användarens kontext.

placera i aktier
Att placera i aktier avser normalt att köpa aktier som man tänker behålla under en längre tidsperiod.

De olika begreppen antyder dock följande information:

  • Placera i aktier:  Om man säger att man skall placera i aktier så antyder det att man tänker göra långsiktiga investeringar i olika aktiebolag.  Man har placerat pengarna där och man tänker behålla dem där under en längre period.  Det avser normalt inte en kortsiktig investering.  Om man placerar i aktier så avser det normalt att man köper aktier i bolag som man tror har stor potential inför framtiden och att man tänker behålla sina aktier i flera år. Det är sällan man säger placerar i aktier om en trader eller någon annan som spekulerar på marknaden.
  • Investera i aktier:  Begreppet att investera i aktier säger mindre om placeringarnas längd.  Det vanligaste är dock fortfarande att man avser långa och medellånga positioner.  Begreppet att investera i aktier säger istället mer om aktieinnehavets syfte. Om man investerar i aktier som gör man det med primärt syfte att få en bra avkastning på sina pengar.
  • Spara i aktier: Begreppet spara i aktier innehåller minst information av de tre begreppen. Det säger inget om tidsrymd på investeringarna eller om syftet med investeringarna.  De enda man vet är att något tillfälligt har placerat sina pengar på aktiemarknaden för att ha dem kvar vid en senare tidpunkt. Om man sparar pengar i aktier så vill man ofta ha så hög avkastning som möjligt på sina pengar.