Lysa – Fondrobot

lysa logoFondroboten Lysa är en automatiserad investeringstjänst som lanserades på den svenska marknaden år 2017. Du ger information om dina preferenser till Lysa, gör vissa val och låter sedan den automatiserade fondroboten sköta dina fondinvesteringar i enlighet med de inställningar du valt. Fondroboten gör inte bara initiala investeringar, utan granskar också kontinuerligt din portfölj så att justeringar kan göras om marknaden förändras.

Lysa hjälper dig att hitta en lämplig risknivå baserat på dina önskemål och tidshorisonten för ditt fondsparande. När du öppnat ett konto hos Lysa kommer du att få ett individanpassat investeringsförslag, och det är upp till dig satt godkänna eller neka det.

Fondroboten Lysa investerar globalt. Det finns två investeringsinriktningar att välja mellan: Bred och Hållbar.

Du kan göra manuella insättningar till ditt konto hos Lysa, och pengarna kommer att investeras i fonder inom tre bankdagar. En annnan populär lösningar är att sätta upp ett automatiserat månadssparande med autogiro, så att det varje månad förs över pengar från ditt bankkonto till Lysa för att köpa fondandelar.

Att logga in till ditt konto hos Lysa kräver Bank-ID.

lysa fondrobot app

Fördelar med Lysa och andra fondrobotar

Du slipper göra alla analyser själv

Fondrobotar har blivit populär bland investerare som vill ha ett sparande med exponering mot aktiemarknaden eller andra marknader utan att själva behöva göra alla analyser och aktivt flytta resurser hit och dit för att hålla portföljen balanserad.

Du blir inte beroende av att kolla aktiekurser etc

Med Lysa får du själv fatta vissa övergripande beslut, men sedan sköter roboten om resten och du behöver inte sitta klistrad med ögonen mot skärmen 24/7 för att hålla koll på hur det går på olika marknader.

Minska risken för att du agerar spontant på känslor

Det är lätt att skapa en långsiktig investeringsstrategi, men sedan utan eftertanke kasta den över bord när marknaden börjar svänga eller man får fatt i negativ information om en investering man gjort. Detta är ett vanligt beteende bland både små och stora investerare, och det har förstört många portföljer. Med en fondrobot blir det enklare att inte fatta oöverlagda passionerade beslut, eftersom du inte är involverad i dag-till-dag skötseln av din portfölj.

Uppnå verklig riskspridning

Även om du är en aktiv investerare som gillar att själv köpa och sälja aktier och andra värdepapper manuellt kan det vara gynnsamt att använda en fondrobot för en del av din total portfölj för att öka på riskspridningen.

När vi handlar själva tenderar vi att, av flera bra anledningar, hålla oss till områden om nischer vi känner till och har haft framgångar med tidigare. Även om vi försöker diversifiera, blir det ändå lätt att vi kanske lyckas med den geografiska spridningen men har stor slagsida mot tech eller att vi sprider oss över olika branscher med nästan alltid sådant som är listat på NYSE. En fondrobot är inte du, och det finns en poäng med det – du kan få exponering mot sådant du inte själv skulle ha valt, och därigenom uppnå reell riskspridning.

Lysa är en svensk fondrobot

Det finns många fondrobotar på marknaden idag, men för många svenska investerare är det en stor fördel att Lysa är svensk. Lysa ägs av det svenska aktiebolaget Lysa AB, måste följa svensk slag och är underställd Finansinspektionens kontroll. Både det statliga insättningsskyddet och det statliga investerarskyddet gäller, i enlighet med respektive regler och villkor för dem. De pengar du sätter in till ditt konto hos Lysa förvaras i Danske Bank och inte i någon mystiskt liten offshore-bank i Söderhavet. Fondandelarna ligger i ett ISK, så det uppstår inte några krångligheter med deklarationen och beskattningsfrågorna. Handelsplattformen är helt på svenska och du kan få kundtjänst på svenska.

Lysa skickar sina provisioner vidare till klienterna

Det är vanligt att fondleverantörer ger förvaltare, till exempel fondrobotföretag, provision för att uppmuntra investeringar i just deras fonder. Detta kallas för distributionsprovision, och kan förstås lätt skapa en viss jävssituation. Man kan börja fundera på hur objektivt fonderna egentligen väljs ut. Även om roboten väljer varje enskild investering så är det ju någon människa som redan valt ut vilka fonder roboten har tillgång till, och den processen vill vi småsparare ska vara objektiv och utan ”mutor”.

En fördel med Lysa AB är att de inte behåller de distributionsprovisioner de får från fondleverantörer, utan använder pengarna för att sänka Lysas egna klienters avgifter med hela provisionsbeloppet. Om en fondleverantör till exempel ger Lysa 50% provision på en fondavgift som är 0,28% per år kommer den effektiva avgiften för Lysas klient bli 0,14% för den fonden.

Nackdelar med Lysa och andra fondrobotar

Kan bli omödigt dyrt i jämförelse

Lysa är en fondrobot som investerar i fonder och historiskt sett har hållit sig indexnära. Fonderna investerar i sin tur i olika värdepapper för att uppnå avsedd exponering och ballans. Detta är på sätt och vis kaka på kaka.

Det är fullt rimligt att vilja dra nytta av andras expertis, slippa hålla koll på sina investeringar 24/7, undvika känslomässiga beslut, och få en hög grad av riskspridning till en låg kostnad – men allt detta kan uppnås genom att du själv köper fondandelar i indexnära fonder, och ett månatligt sparande går att ordna med autogiro.

Är en fondrobot något du ändå är villig att betala för? Är det värt kostnaden? Svaren på dessa frågor kommer att bero på dina önskemål, preferenser, med mera, och hur du bedömer robotens förmåga att prestera så väl att den gör rätt för sin lön.

Innan man börjar använda en fondrobot – Lysa eller någon annan – bör man alltid granska siffrorna noga och se om det verkligen är en tjänst som är värd att betala för. Pengar du betalar fondroboten skulle du ha kunnat investera istället.

Tips! Om vi tittar historiskt har Lysa jämfört med många breda globala fonder haft en högre exponering mot tillväxtmarknader och småbolag. Om detta är något som lockar dig behöver du dock inte gå via någon fondrobot för att uppnå det. Du kan till exempel sätta ihop en egen portfölj som domineras av globalfonder, men även har en del investeringar i småbolagsfonder och tillväxtmarknadsfonder. Viktigt är dock att hålla koll på fondavgifterna, så att de inte skjuter i höjden när du plockar ihop din egen godispåse.

Du blir begränsad av fondrobotens utbud av fonder

När du väljer att använda en fondrobot, till exempel Lysa, innebär det att dina investeringar kommer att ske i de fonder företaget har valt ut. Detta är förstås exakt hur det är tänkt att fungera med robotar, och inte något konstigt i sig. Men vissa fondrobotar har ett väldigt begränsat utbud av fonder att välja mellan, vilket i sin tur innebär att dina investeringar blir begränsade mot motsvarande vis. En fondrobot kan vara jätteavancerad och välprogrammerad, men om de fonder den har tillåtelse att investera i är väldigt få är risken hög att det ändå inte blir så bra på sikt – och du har betalat dyra pengar för att låta en robot välja mellan en handfull fonder åt dig.

Innan du väljer en fondrobot är det bra att kontrollera denna faktor. Kanske passar det dig bättre att ha ett konto hos en vanlig värdepappersmäklare och få tillgång till ett större och bredare utbud av fonder? Eller till och med använda dig av flera olika mäklare för att få tillgång till mer?

Det finns inga garantier

För en ovan småsparare kan det kännas tryggt att gå via Lysa eller någon annan investeringsrobot, men viktigt att tänka på i sammanhanget är att de aldrig lämnar några som helst garantier för att ditt kapital ska växa eller ens bibehållas. (Det gör förstås inte fonder heller, eller aktiebolag, och så vidare.)

Det kan gå käpprätt åt skogen, och företaget bakom investeringsroboten kommer ändå inte att vara skyldig dig någon form av kompensation. Oavsett hur snygg säljspitchen är, hur seriöst företaget verkar och hur hårt de faktiskt kämpar för att investeringarna ska gå bra, så är det ändå till syvende och sist du som riskerar dina pengar och där du som kommer att få stå för förlusten om det går dåligt.

Detta är inte ett argument more vare sig investeringsrobotar i allmänhet eller Lysa i synnerhet, utan bara en punkt som är viktig att lyfta fram eftersom många ovana småsparare tycker att det känns tryggare att använda en robot istället för att investera direkt i fonder, tycker att det känns tryggare att investera i fonder istället för att investera direkt i aktier, och så vidare. Ja, det kan vara bra metoder för att dra nytta av andras expertis och få en bättre riskspridning, men du riskerar ändå alltid att förlora de pengar du investerar och detta är viktigt att ta i beaktande när man fattar sina ekonomiska beslut.

Hur investeras mina pengar med Lysa?

 • I fonder som har låga förvaltningskostnader. En av grundtankarna med Lysa är att de investerar indexnära fonder som inte har dyra förvaltningskostnader.
 • Dina pengar investeras så att det blir en bred portfölj med hög grad av diversifiering. Det är mer riskfyllt att investera alla pengar i en viss nischad fond eller hålla sig till en viss begränsad bransch eller geografisk marknad. Även om du inte väljer investeringsinriktningen Bred hos Lysa utan föredrar Hållbar kommer portföljen att ha en hög grad av riskspridning, dock inte lika hög som för Bred.
 • Om du väljer investeringsriktningen Hållbar exkluderas investeringar i vissa fonder av etiska skäl. Det gäller till exempel produktion av fossila bränslen, spelbranschen och alkohol/tobak. För mer information om exakt vad detta innebär och hur granskningar och urval görs, kontakta Lysa.

Hur vet roboten hur den ska investera?

Ingen kan med säkerhet förutsäga framtiden, vare sig mänskliga rådgivare eller algoritmerna i fondrobotar. Vad roboten kommer att göra är kvalificerade gissningar, baserat på historisk data, sannolikhetslära och ekonomiska teorier.

Tips! Skapa flera konton hos Lysa.

Kanske är du i behov av flera olika sorters fondsparande? Ett konto där du sparar till en längre resa som ska ske om två år, ett mycket långsiktigt med tanke på pensionen och ett tredje för att ge någon yngre familjemedlem hjälp under unversitetstiden 10+ år från nu.

En fördel med Lysa är att du kan skapa flera olika konton med olika risknivåer och tidsperspektiv. Du behöver alltså inte nöja dig med någon halvbra kompromiss.

Vad kostar det att använda Lysa?

Innan man börjar använda någon finansiell tjänst, inklusive fondrobotar som Lysa, är det viktigt att ta en titt på hela kostnadsbilden så att man kan fatta ett välgrundat beslut. Är det värt kostnaden? Vad skulle alternativa sparformer kosta, till exempel att investera i indexfonder utan någon fondrobot som mellanhand? Varje krona du betalar i avgifter är en krona du skulle ha kunnat investera, så det kostar dig inte bara 1 krona utan 1 krona + potentiell avkastning. Det är därför viktigt att vara en kräsen investerare och verkligen väga de olika alternativen mot varandra.

I skrivande stund är Lysas avgift max 0,24%, men det är bara en av kostanderna. För att få en rättvis bild behöver du även ta med fondavgifter och transaktionsavgifter i beräkningen. När man lägger ihop alla tre landar det vanligen kring 0,3-0,4% av portföljen per år.

Hos Lysa finns en räknare du kan använda för att få en bättre idé om vad just din investeringsstrategi skulle kosta, och väga olika alternativ mot varandra.

Viktigt: Vi strävar efter att ha aktuella siffror på den här sajten, men kostnader är en punkt man alltid bör dubbelkolla själv innan man börjar använda någon fondrobot eller annan investeringstjänst.

Är det krångligt att börja använda Lysa för ett privat fondsparande?

Nej, det är inte särskilt krångligt, men det finns vissa steg som måste uppfyllas.

Lysa har ansträngt sig för att det ska vara så smidigt som möjligt för privatpersoner att komma igång med fondsparande hos dem, och skapat en tydlig steg-för-steg lösning som du går igenom en del i taget för att få allt på plats.

 1. Du börjar med att skapa ett konto hos Lysa. Att skapa kontot är gratis – avgifter hos Lysa tas bara ut när du faktiskt börjar ha tillgångar hos Lysa. Du måste vara minst 18 år gammal och ha din primära skatterättsliga hemvist i Sverige. Bank-ID krävs för att öppna och använda ett konto hos Lysa.
 2. Du kommer att behöva svara på en samling frågor om dig själv och ditt fondsparande hos Lysa, bland annat hur pass erfaren du är som investerare, din ekonomiska situation, dina riskpreferenser för ditt sparande, och hur långsiktigt ditt sparande är tänkt att vara.
 3. Du får välja investeringsinriktning: Bred eller Hållbar.
 4. Du får ta del av investeringsförslag från Lysa.
 5. Om du godkänner ett investeringsförslag är nästa steg att besvara kundkännedomsfrågor, vilka Lysa måste ställla för att uppfylla lagens krav på kundkännedom.
 6. Använd ditt Bank-ID för att bekräfta och bli kund hos Lysa.
 7. Ett ISK (Investeringssparkonto) kommer att startas i ditt namn för att förvara dina fondandelar i.
 8. Gör din första insättning till Lysa, så att det finns pengar i ditt konto att köpa fondandelar för. När insättningen kommit in på kontot investeras den inom 3 bankdagar i fonder i enlighet med de preferenser du angivit.

Insättningar och uttag

Insättningar

Du kan både göra manuella insättningar till ditt konto hos Lysa och skapa ett månadssparande med autogiro. Oavsett vilket så investeras pengar i fonder i enlighet med de preferenser du angav.

Manuella insättningar kan göras med Swish, Bankgiro eller från ditt bankkonto.

Uttag

Från att du manuellt begärt ett uttag från Lysa kan du räkna med att det tar 1-3 bankdagar innan pengarna dyker upp i det bankkonto du angivit. Lysa tar inte ut någon uttagsavgift eller annan straffavgift när du gör uttag. Det här är inte ett låst eller semi-låst typ av sparande.

Precis som med insättningar via autogiro går det att ordna så att månatliga uttag görs från ditt konto hos Lysa till det bankkonto du angivit. Det är en populär lösning bland investerare som sparar nu för att kunna använda pengarna för något längre projekt senare, till exempel resa jorden runt i sex månader eller ha extra lång föräldraledighet. Du kan välja mellan en fast summa eller en procentuell andel av ditt sparande.

ISK

Som privatperson kan du använda ett ISK (Investeringssparkonto) för ditt sparande hos Lysa. Detta är en särskild typ av sparkonto som beskattas enligt särskilda regler, vilka skapats för att göra det enklare för privatpersoner att spara i värdepapper. Du behöver alltså inte riskera att tvingas göra komplicerade deklarationer bara för att du börjar spara hos Lysa.

En av grundtankarna med ISK är att den du sparar hos (i det här fallet Lysa) ska skicka in information om ditt sparande direkt till Skatteverket, och Skatteverket räknar fram din skatteskyldighet med hjälp av en schablon.

Flytta ett befintligt ISK till Lysa

Om du redan har ett ISK-sparande hos någon annan tillhandahållare, till exempel en bank, kan du välja att flytta det till Lysa om du så önskar. Däremot kan du inte flytta tillgångar du har i en värdepappersdepå.

Det är Lysa som ombersörjer flytten av ISK, via en gratistjänst som du har tillgång till när du är inloggad på Lysas plattform. Viktigt: Kontrollera först om den bank eller dylikt som du flyttar från tar ut någon flyttavgift, så att du vet vad som gäller på den sidan.

När mina pengar väntar på att investeras hos Lysa

För att kunna spara med hjälp av fondroboten Lysa behöver du sätta in pengar till ditt konto, men var finns pengarna medan de väntar på att investeras i fonder?

Svaret är att de ligger i ett klientmedelskonto hos Danske Bank. Att det är ett klientmedelskonto innebär att de är avskiljda från företaget Lysas egna pengar. Detta är en viktigt säkerhetsfunktion.

Omfattas mina pengar hos Lysa av den statliga insättningsgarantin?

Ja, pengarna sitter hos Danske Bank och omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin, i enlighet med de regler och villkor som gäller för den.

Viktigt att tänka på är att insättningsgarantin bara gäller pengar, inte värdepapper. För värdepapper, se info om det statliga investerarskyddet.

Mer information om insättningsgarantin hittar du hos Riksgälden.

Hos Riksgälden kan du också kontrollera vilka banker och institut som är anslutna till investerarskyddet.

Lysa Sparkonto

Om du vill spara med ränta kan du välja att använda dig av Lysa Sparkonto. Det har rörlig ränta, och pengarna är inte låsta. I skrivande stund är räntan 1,55%. Den betalas ut vid varje årsskifte. Viktigt: Lysa Sparkonto är ett sammarbete mellan Lysa och Collector Bank, inte Danske Bank.

Blir jag juridisk ägare till fondandelarna, eller ägs de av Lysa AB?

Du äger fondandelarna, och de är avskilda från företaget Lysas egna tillgångar.

Som alltid när man investerar i fonder blir du inte ägare till de tillgångar fonden investerar i, till exempel aktier. Du äger fondandelar, inte de värdepapper som fonden äger. Du har till exempel inte rätt att rösta på ett aktiebolags bolagsstämma bara för att du äger fondandelar i en fond som i sin tur har investerat i aktiebolaget.

Omfattas mina investeringar av det statliga investerarskyddet?

Ja, investeringar hos Lysa omfattas av det svenska statliga investerarskyddet.

På den här sidan hos Riksgälden kan du se att Lysa AB är anslutet till investerarskyddet. Lysa AB ligger under rubriken Värdepappersbolag.

Viktigt: Det statliga investerarskyddet ger inte något skydd mot att fondandelar minskar i värde, utan träder endast in för att skydda dig när ett finansiellt institut som hanterar dina värdepapper går i konkurs. Vi rekommenderar att du läser mer om investerarskyddet hos Riksgälden, så att du vet vilka regler och begränsningar som gäller.

Vem äger Lysa?

Lysa ägs av det svenska aktiebolaget Lysa AB.

Adress: Löjtnantsgatan 21, 115 50, Stockholm

Organisationsnummer: 559028-0821

Lysa AB bedriver värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Lysa AB har följande tillstånd:

 • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (2 kap. 1 § 4p lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”VPML”))
 • Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet (2 kap. 2 § 1p VPML)
 • Förvaltare av fondandelar (4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder)
 • Förmedling av direkt försäkring inom klass Ia) livförsäkring och III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (2 kap. 1 och 2 §§ Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution samt 2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043))

För att få veta mer kan du besöka Finansinspektionen.

Kundsupport

Bästa metoden för att nå supporten om du redan är kund hos Lysa är logga in på plattformen och skicka ett meddelande till kundsupporten via den.

Om du inte är kund hos Lysa, eller om du har problem med att logga in på plattformen, kan du ringa eller skicka e-post istället.

Telefonnummer: 010 551 32 30

E-postadresser: kontakt@lysa.se, klagomal@lysa.se

Är Lysa bara för privatpersoner?

Nej, Lysa tillhandahåller även lösningar för företag som vill investera företagets pengar. Automatisk portföljförvaltning i ett företagskonto kostar i skrivande stund 0,3-0,6% per år. Det går att öppna både kapitalförsäkringssparande och värdepappersdepå.

Läs mer om Lysa
Öppna ett konto hos Lysa