Hur flyttar man sitt ISK sparande?

Som svensk privatperson kan man ha Investeringssparkonto (ISK) hos flera olika banker och andra institutioner. Om du har investeringar i ett ISK och vill flytta dem till ett annat ISK hos ett annat ISK-bolag kan du förstås alltid sälja av innehavet och sedan försöka köpa tillgångarna på nytt i ditt andra ISK, men detta kan medföra vissa nackdelar och risker. Som tur är finns det många ISK-bolag såsom Avanza och NordNet som hjälper dig att istället flytta hela eller delar av ditt sparande från ett ISK till ett annat, utan att behöva sälja något.

Vad ett ISK-bolag har för policy vad gäller flytt, och vad de tar ut för avgifter, är bra att kolla upp innan man skaffar ett ISK hos dem. Vissa hjälper inte till med flyttning, och andra flyttar bara om du vill flytta hela ditt innehav – inte enskilda investeringar. Bland de som tillåter flytt av enskilda värdepapper eller värdepappersslag kan de olika avgifterna förknippade med flytten variera storligen.

flytta isk

Hur flyttar jag mina investeringar från ett ISK till ett annat?

Bäst är att börja med att kontakta det ISK-bolag du vill flytta tillgångar till för att höra efter vilka rutiner de har för flytta ISK konton.

Du kommer att behöva fylla i ett dokument (pappersdokument eller elektroniskt dokument) för att bekräfta att du vill flytta, antingen hela ditt innehav eller delar av innehavet.

Blanketten brukar vara enkel och begriplig, och när du väl har skickat in den så ordnar ISK-bolaget med själva flytten åt dig. Rent praktiskt är det vanligen det mottagande ISK-bolaget som ombesörjer flytten.

Hur lång tid tar flytten?

Efter att du har skickat in flyttblanketten kan du räkna med att det tar några bankdagar innan investeringarna dyker upp i det andra Investerarsparkontot.

Kan jag flytta från min vanliga aktiedepå till mitt investerarsparkonto?

Om du vill flytta aktier från en vanlig aktiedepå till ditt investerarsparkonto brukar det gå att ordna smidigt rent praktiskt, men juridiskt räknas det som att du säljer av ditt innehav i aktiedepån och sedan köper på nytt i investerarsparkontot. Det kan alltså utlösa reavinstbeskattning.